top of page

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującymi zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CARGO Master Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 48-50, 87-100 Toruń

 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w CARGO Master Sp. z o.o. może Pani/Pan uzyskać: mail: biuro@cargomaster.pl ; telefonicznie pod nr. Tel. 56-6993355

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą m.in. w celu przyjęcia i rozpatrzenia:

  • oferty, w tym oferty pracy/zaproszenia/zamówienia/zgłoszenia,

  • uczestnictwa w szkoleniach, kursach, pouczeniach, konferencjach 

  • zgłoszenia o potrzebie zorganizowania pomocy podczas podróży, dla osób niepełnosprawnych lub dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej,

  • zgłoszenia znalezienia lub zgubienia rzeczy w pociągach CARGO Master sp. z o.o.,

  • skargi/wniosku/zapytania/reklamacji,

  • wniosku o udostępnienie informacji publicznej,

  • wniosku/zapytania z zakresu windykacji należności

  • oraz w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, umowy, porozumienia, aneksu itp., dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o zapisy art. 6 w/w Rozporządzenia;6 w/w Rozporządzenia;

 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z CARGO Master Sp. z o.o. oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w przepisach dotyczących archiwizacji, przy czym w odniesieniu do ofert pracy, maksymalnie przez okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko lub od dnia jej wpływu, gdy nie dotyczyła konkretnej rekrutacji;

 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu;

 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przyjęcia, rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi;

 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Prosimy zapoznać się z naszą Polityką Bezpieczeństwa RODO.

 W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.

bottom of page