INNE

Poza szkoleniami dla osób związanych bezpośrednio z transportem kolejowym oferujemy również:

 • kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 • szkolenia z zakresu HR i prawa pracy

 • szkolenia z zakresu rachunkowości

 • szkolenia dla pracowników administracyjno-biurowych z zakresu prowadzenia biura z praktycznym wykorzystaniem urządzeń biurowych i obsługą komputera (w tym pakietu MS Office). 

 
 
 
 

Kursy kwalifikacyjne

Organizujemy:

 • kursy na licencję maszynisty oraz na świadectwo uzupełniające maszynisty;

 • kursy kwalifikacyjne na stanowiska bezpośrednio związane z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego, takie jak: manewrowy, ustawiacz, rewident taboru; dyżurny ruchu,  prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe

 • inne kursy kwalifikacyjne, organizowane zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem rynku.

Szkolenia na symulatorach

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń na symulatorze lokomotywy, podczas których oceniany jest sposób obsługi pojazdu kolejowego przez maszynistę, a także jego reakcja w sytuacjach standardowych i nadzwyczajnych, w różnych porach doby.
 • Szkolenie:
 • prowadzone jest w sposób umożliwiający odtworzenie różnorodnych scenariuszy eksploatacyjnych, technicznych i pogodowych,
 • prowadzą wieloletni praktycy, specjaliści z zakresu obsługi pojazdów kolejowych, będących jednocześnie wykładowcami na szkoleniach na licencję i świadectwo maszynisty, powołanymi przez Urząd Transportu Kolejowego,
 • przeprowadzane jest w siedzibie CARGO Master Sp. z o.o. w Toruniu lub w miejscu wskazanym przez Zlecającego.

Egzaminy

Organizujemy i przeprowadzamy egzaminy kwalifikacyjne, weryfikacyjne i okresowe na wszystkie stanowiska bezpośrednio związane z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego. Posiadamy komisje egzaminacyjne powołane przez Urząd Transportu  Kolejowego, wystawiamy świadectwa świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego/weryfikacyjnego uprawniające do pracy na danym stanowisku. 

Pouczenia okresowe

Oferujemy:

pouczenia okresowe w zakładach pracy dla wszystkich stanowisk. Opracowujemy programy pouczeń okresowych uwzględniając specyfikę i potrzeby firmy. Prowadzimy dokumentację szkoleniową (dzienniki i wykazy pracowników) dla zleceniodawcy;  

Specjalne

Ponadto proponujemy:

 • kursy początkowe i doskonalące dla kandydatów na doradców i doradców ds. przewozu koleją towarów niebezpiecznych;

 • specjalistyczne kursy w tematyce kolejowej, takie jak szkolenia: z zakresu przygotowania do wykonywania czynności odbiorów technicznych i wydawania świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych, z zakresu zmian w ustawie o transporcie kolejowym, czy utrzymania i naprawy zestawów kołowych;

 • szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników transportu, jak również osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych. Prowadzimy również szkolenia BHP dla kadr kierowniczych

Inne

Dodatkowo: 

Poza szkoleniami dla osób związanych bezpośrednio z transportem kolejowym oferujemy również:

 • kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,

 • szkolenia z zakresu HR i prawa pracy,

 • szkolenia z zakresu rachunkowości,

 • szkolenia dla pracowników administracyjno-biurowych z zakresu prowadzenia biura z praktycznym wykorzystaniem urządzeń biurowych i obsługą komputera (w tym pakietu MS Office),

 • inne o tematyce przystającej do oczekiwań naszych Klientów.

 

Adres:

87-100 Toruń

ul. Sobieskiego 48-50

biuro@cargomaster.pl
Tel: 56 699 33 55

 

© 2020 by CARGO Master Sp.z o.o. & FP DELT 

 • Facebook Social Ikona
 • Facebook Social Ikona