KADRA

Spółka CARGO Master w strukturach Centrum Nauki Zawodu zatrudnia specjalistów z zakresu transportu kolejowego:

 • Prowadzenia ruchu pociągów – inżynierowie i technicy w specjalizujący się m.in. w sygnalizacji, zasadach ruchu pociągów;

 • Trakcji – maszyniści, maszyniści instruktorzy z wieloletnim stażem;

 • Eksploatacji, utrzymania  i budowy pojazdów kolejowych – inżynierowie i technicy;

 • Infrastruktury kolejowej – inżynierowie i technicy z zakresu budowy torów, budowli inżynieryjnych wchodzących w skład infrastruktury kolejowej;

 • Automatyki i telekomunikacji – specjaliści z zakresu SRK, radiołączności.

 

Wykładowcy to specjaliści z wieloletnim stażem, zatrudnieni wcześniej  w dawnych strukturach PKP oraz w Grupie PKP S.A., po restrukturyzacji w zakładach wyłonionych z grupy PKP, posiadający także doświadczenie zdobyte podczas zatrudnienia w prywatnych firmach przewozowych, utrzymaniowych, producentów związanych z transportem kolejowym.

Kadra zatrudniona w CARGO Master Sp. z o.o. posiada odpowiednie i udokumentowane kwalifikacje zawodowe (kolejowe).

Doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie poszczególnych wykładowców jest potwierdzone faktem, że są oni przewodniczącymi i członkami komisji kwalifikacyjnych. Wyznaczenia dokonał Urząd Transportu Kolejowego na wniosek Zarządu Spółki CARGO Master. Ponadto stanowią zespół osób uprawnionych przez UTK, do szkolenia na licencję i świadectwo maszynisty.

 

Ponadto zatrudniamy i współpracujemy ze specjalistami z zakresu:

 • Bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Prawa pracy,

 • Rachunkowości i finansów firmy,

 • Funduszy europejskich.

Adres:

87-100 Toruń

ul. Sobieskiego 48-50

biuro@cargomaster.pl
Tel: 56 699 33 55

 

© 2020 by CARGO Master Sp.z o.o. & FP DELT 

 • Facebook Social Ikona
 • Facebook Social Ikona