top of page
open laptop

e-Instruktor

CARGO Master e-INSTRUKTOR to system nauczania zdalnego zrealizowany zgodnie z koncepcją wielokanałowego przekazu edukacyjnego. Kursy dla uczestników znajdujących się w odległych lokalizacjach, bez ograniczeń sprzętowych lub systemowych. Obejmuje cały cykl obsługi szkoleń: badanie potrzeb, organizację etapów, grup i poziomów, ocenę opanowania materiału i certyfikacji. Usprawnia zarządzanie procesami podnoszenia kwalifikacji i wypełniania wymogów ustawowych
dla pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach kolejowych.

 

Podstawowe funkcje naszej platformy e-learningowej, to: badanie potrzeb, plany ramowe, formowanie grup, kontrola terminów
i obecności, zarządzanie projektami i trenerami. Uczestnicy kursów znajdą tu materiały szkoleniowe do samodzielnej nauki, skrypty, ćwiczenia, testy, multimedialne zapisy z kursów, odnośniki do zewnętrznych źródeł danych. Platforma wspomaga testy wewnętrzne i certyfikowane. Umożliwia przypisywanie odpowiednich ról i praw dostępu, kontrolę terminowości szkoleń i testów, zarządzanie kwalifikacjami w kontekście systemów HRM i uprawnień zawodowych. Platformę cechuje zgodność ze standardami kursów, fora i komunikacja zgodne są z serwisami Web 2.0.

 

ZAPRASZAMY:

www.e-instruktor.cargomaster.pl

CARGO Master e-INSTRUKTOR to system nauczania zdalnego zrealizowany zgodnie z koncepcją wielokanałowego przekazu edukacyjnego. Kursy dla uczestników znajdujących się w odległych lokalizacjach, bez ograniczeń sprzętowych lub systemowych. Obejmuje cały cykl obsługi szkoleń: badanie potrzeb, organizację etapów, grup i poziomów, ocenę opanowania materiału i certyfikacji. Usprawnia zarządzanie procesami podnoszenia kwalifikacji i wypełniania wymogów ustawowych
dla pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach kolejowych.

 

Podstawowe funkcje naszej platformy e-learningowej, to: badanie potrzeb, plany ramowe, formowanie grup, kontrola terminów
i obecności, zarządzanie projektami i trenerami. Uczestnicy kursów znajdą tu materiały szkoleniowe do samodzielnej nauki, skrypty, ćwiczenia, testy, multimedialne zapisy z kursów, odnośniki do zewnętrznych źródeł danych. Platforma wspomaga testy wewnętrzne i certyfikowane. Umożliwia przypisywanie odpowiednich ról i praw dostępu, kontrolę terminowości szkoleń i testów, zarządzanie kwalifikacjami w kontekście systemów HRM i uprawnień zawodowych. Platformę cechuje zgodność ze standardami kursów, fora i komunikacja zgodne są z serwisami Web 2.0.

 

ZAPRASZAMY:

www.e-instruktor.cargomaster.pl

  

bottom of page