LICENCJA MASZYNISTY

 1. Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do egzaminu niezbędnego dla uzyskania licencji maszynisty.

 2. Program szkolenia obejmuje 298 godzin szkolenia i został opracowany przez CARGO Master Sp. z o.o. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie licencji maszynisty (Dz.U. z 2014 r. poz. 211).

 3. Kandydat na szkolenie zgodnie z Ustawą o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 86 poz. 789) musi spełniać następujące wymagania:

  • nie był karany za przestępstwo umyślne,

  • ukończył 20 lat

  • ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe,

  • spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne.

 4. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy przystępują do egzaminu testowego i po jego zdaniu otrzymują „Świadectwo zdania egzaminu maszynisty”, zgodne z załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie licencji maszynisty

Jak wypełniać wniosek o wydanie licencji maszynisty:

http://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/5963,Film-quotJak-prawidlowo-wypelnic-wniosek-o-wydanie-licencji-maszynistyquot.html

ŚWIADECTWO MASZYNISTY

 1. Kandydaci na szkolenie to osoby posiadające licencję maszynisty oraz aktualne badania lekarskie na świadectwo maszynisty, zatrudnione u przewoźnika kolejowego kierującego na kurs.

 2. Szkolenie jest prowadzone:

  • zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez przewoźnika kierującego na szkolenie, zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 w sprawie świadectwa maszynisty (Dz.U. z 2014 poz. 212)

  • zgodnie z Ustawą o Transporcie Kolejowym (Dz. U. 2013.1594 tj. z późn. zm.) oraz aktualnymi Rozporządzeniami wykonawczymi do Ustawy o Transporcie Kolejowym w zakresie uzyskania świadectwa maszynisty.

 3. Szkolenie teoretyczne (w tym wykłady i ćwiczenia praktyczne - zgodnie z w/w rozporządzeniem) obejmuje zajęcia:

  • z zakresu budowy i obsługi pojazdów kolejowych - 184 godziny (pojazdy kolejowe) bądź 196 godzin (pojazdy kolejowe specjalne – pociągi robocze)

  • z zakresu infrastruktury kolejowej - 96 godzin (pojazdy kolejowe) bądź 108 godzin (pojazdy kolejowe specjalne – pociągi robocze).

 4. Po ukończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego uczestnicy przystępują do egzaminu przed uprawnioną komisją. Po zdaniu egzaminu przez kandydata, Przewoźnik otrzymuje kopię protokołu z przeprowadzonego egzaminu, na podstawie którego wystawia dokument uprawniający do wykonywania czynności maszynisty na danym pojeździe i infrastrukturze kolejowej.

 5.  

   

 

 

Adres:

87-100 Toruń

ul. Sobieskiego 48-50

biuro@cargomaster.pl
Tel: 56 699 33 55

 

© 2015 by CARGO Master Sp.z o.o. & FP DELT 

 • Black Facebook Icon
 • b-facebook