top of page

PROWADZĄCY POJAZDY KOLEJOWE WYŁĄCZNIE W OBRĘBIE BOCZNICY KOLEJOWEJ 

 

 1. Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania czynności na stanowisku prowadzącego pojazdy kolejowe wyłącznie
  w obrębie bocznicy kolejowej przy zachowaniu wszystkich warunków bezpieczeństwa pracy i postanowień obowiązujących  przepisów  
  i instrukcji.

 2. Program kursu obejmuje 258 godziny szkolenia teoretycznego. Szkolenie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
  i Rozwoju z  dnia 30.12.2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem   
  i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych. (Dz. U. z 2015 r. poz. 46)

 3. Od kandydatów na kurs wymagamy następujących kwalifikacji:

  1. wykształcenie – co najmniej zasadnicze zawodowe

  2. Spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku prowadzącego pojazdy kolejowe wyłącznie
   w obrębie bocznicy kolejowej;

  3. Zawodowy staż pracy – 3 miesiące (dla kandydatów z wykształceniem średnim w tematyce kolejowej) bądź 6 miesięcy (dla kandydatów
   z wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym) na stanowiskach związanych z utrzymaniem, naprawą lub eksploatacją taboru kolejowego; 

  4. Odbycie stażu stanowiskowego i szkolenia praktycznego (22 dni dla kandydatów z wykształceniem średnim w tematyce kolejowej i 42 dni dla kandydatów z wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym) oraz zajęć próbnych pod nadzorem (15 dni dla kandydatów
   z wykształceniem średnim w tematyce kolejowej i 30 dni dla kandydatów z wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym).

 4. Po ukończeniu szkolenia oraz odbyciu szkolenia praktycznego i czynności próbnych pod nadzorem kandydat przystąpi do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Egzaminacyjną przy CARGO Master Sp. z o.o. powołaną przez URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO. Uczestnicy kursu otrzymują świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego uprawniającego do pracy na danym stanowisku.

 

PROWADZĄCY POJAZDY KOLEJOWE SPECJALNE, KTÓRE NIE SĄ PRZEZNACZONE DO SAMODZIELNEJ JAZDY PO CZYNNYCH TORACH KOLEJOWYCH

 

 1. Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania czynności na stanowisku prowadzącego pojazdy kolejowe specjalne, które nie są przeznaczone do samodzielnej jazdy             po czynnych torach kolejowych przy zachowaniu wszystkich warunków bezpieczeństwa pracy i postanowień obowiązujących  przepisów i instrukcji.

 2. Program kursu obejmuje 258 godzin szkolenia teoretycznego. Szkolenie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
  i Rozwoju z  dnia 30.12.2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem
  i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych. (Dz. U. z 2015 r. poz. 46)

 3. Od kandydatów na kurs wymagamy następujących kwalifikacji:

  • wykształcenie – co najmniej zasadnicze zawodowe

  • Spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku prowadzącego pojazdy kolejowe specjalne, które nie są przeznaczone       do samodzielnej jazdy po czynnych torach kolejowych;

  • Zawodowy staż pracy – 6 miesięcy (dla kandydatów z wykształceniem średnim w tematyce kolejowej) bądź 1 rok (dla kandydatów
   z wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym) na stanowiskach związanych z utrzymaniem, naprawą lub eksploatacją taboru kolejowego; 

  • Odbycie stażu stanowiskowego i szkolenia praktycznego (według programu pracodawcy) oraz zajęć próbnych pod nadzorem – 20 dni.

 4. Po ukończeniu szkolenia oraz odbyciu szkolenia praktycznego i czynności próbnych pod nadzorem kandydat przystąpi do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Egzaminacyjną przy CARGO Master Sp. z o.o. powołaną przez URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO. Uczestnicy kursu otrzymują świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego uprawniającego do pracy na danym stanowisku.

 

 

bottom of page